EU

Jaroslav Groh v současnosti realizuje projekt v programu Technologie s názvem

„Nové technologie Groh“

V rámci tohoto projektu dojde k pořízení nového CNC soustružnického centra. Moderní soustružnické

centrum rozšíří strojový park Jaroslava Groha, zvětší možnosti obrábění, zrychlí a zefektivní výrobu,

umožní rozšířit výrobní sortiment co do velikosti obrobků, tak do přesnosti nabízených produktů.

Na pořízení tohoto stroje je poskytována finanční podpora z fondů EU. 2017


zpět